Du kan ikke komme på besøk hvis du:

  • er syk/har vært syk de siste 7 dager
  • har vært på utenlandsreise de siste 10 dager
  • er hjemme i karantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.

Dersom besøk av ulike grunner ikke kan utsettes, må du kontakte enhetsleder i forkant av besøket, slik at nødvendige smitteverntiltak kan komme på plass. 

Hver pasient eller bruker kan motta besøk inntil 3 ganger i uken, og inntil 2 timer hver gang, med 3 personer samtidig.

  • Pasient eller bruker kan få besøk ute eller i eget rom.
  • Avtal tidspunkt for besøk på forhånd. Ikke gå inn, men vent ved inngangen på at personalet åpner og tar i mot deg.
  • På grunn av smittesporing, loggføres alle besøk.
  • Hvis du får påvist Covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk som en del av smittesporingen. Kontakt også institusjonen du har besøkt så raskt som mulig, og informer om dette.
  • Besøkende må vaske eller sprite hendende før og etter besøket, både etter besøk ute og inne.
  • Her, som ellers i samfunnet, må vi tilstrebe å holde minst 1 til 2 meters avstand til pasient, bruker, ansatte og til hverandre.
  • Dersom pasient eller bruker skal være med på kjøretur, kan det være 2 personer i bilen, sjåfør og passasjer, og minst en meters avstand mellom dem. Før kjøreturen må sjåføren sprite kontaktpunkter i bilen.

Kommuneoverlege Bjarne Rosenblad - kommunalsjef helse og omsorg Ingeborg Havsø.