Åsatua og området ved Gamleveien skole

Det er inngått utbyggingsavtale med Åsatua AS for reguleringsplanen Åsatua Boligområde B14, gnr. 60 og bnr. 45 m.fl

Det er inngått utbyggingsavtale med Det Alminelige Samfund for reguleringsplanen detaljregulering for området Gamleveien skole gnr. 46, bnr. 85 m.fl.

Begge avtalene ble vedtatt i KS-067/21 den 14.06.2021.

Politiske saker

Varsel om oppstart for Myllarsmarka AS

På vegne av Myllarsmarka AS og Eigersund kommune varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) § 17-4 om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale for reguleringsplan for industriområde Tengsareid.  Avtalen vil særskilt omfatte rekkefølgekravene i planen og oppføringen av offentlig vei og VA anlegg. Avtalen må godkjennes av Kommunestyret.

Merknader

Merknader til varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtalen sendes innen 23. oktober 2018 på e-post til hege.vigrestad@eigersund.kommune.no.