Hele gaten skal asfalteres med et lag til, og det skal legges ytterliggere asfalt og belegg i kryssområde ved Tyskerbroen og opp til Langaardsgate.

Det anbefales at kun de som trenger å kjøre til egne boliger innenfor anleggsområdet kjører opp fra Damsgård. Til øvrige boliger lenger opp anbefales det å kjøre rundt. Området er som tidligere nevnt et avgrenset anleggsområde, og det anbefales at farten holdes lav.

Endelig ferdigstillelse er berammet tidlig i april 2019, men dette er væravhengig. Når gaten så er ferdig vil humpene i gaten være mulig å krysse i normal fart.

Kart over Nyeveien i Egersund