Arbeidene vil foregå fra mandag til onsdag. Alle som bor i gaten bes om å fjerne bilene sine seneste i løpet av søndag 5 mai. Asfalten som legges nå skal legges oppå den som ble lagt i forrige omgang, for å gi tilstrekkelig slitestyrke over tid.

Etter at asfalten er lagt, vil det bli utført arbeider med å legge toppdekket ved Tyskerbroen og krysset mellom Langårdsgate og Nyveien. Gatene vil med dette stå klar til 17 mai.

Gaten vil være stengt for gjennomkjøring frem til alle asfalt og dekkearbeider er ferdig.