Det vil i den forbindelse ikke være mulig å komme forbi dette området. Området er skiltet.