Det er lagt stor vekt på at bygningen ikke skal ruve i terrenget, samtidig som den skal være funksjonell og kreve minst mulig vedlikehold. Bygningen skal også harmonere med øvrige tilretteleggingstiltak i området. Fylkesmannen i Rogaland (Miljøverndepartementet), Rogaland fylkeskommune og Eigersund kommune har gått sammen om å finansiere dette tiltaket. Bygningen er utformet i samarbeid med Tveit Natur, som også har fått oppdraget med å reise bygget. Tveit Natur har blant annet bygget gapahuken i Revsdalen ved Langevannet og friluftshuset Storlibu ved Nodlandsvatnet.

I løpet av høsten er det planlagt å bygge et nytt friluftsbygg innerst i Skadbergvågen. Skadbergvågen har en lun havn som brukes mye av båtfolket og det er merket sti fra turveien på den gamle Jærbanen frem til plassen. På sikt er det også et ønske om å etablere en enkel brygge i dette området.

Nybygg i Gyerhavn

Bakgrunn

I 2008 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i mandat å videreutvikle og gjennomføre tiltak for å styrke kystfriluftslivet i kommunen. Gruppen består av representanter fra båtforeningene i kommunen, Dalane friluftsråd og Eigersund kommune (miljøavdelingen). Friluftsbygget i ytre Gyarhavn er bare et av flere tiltak som er gjennomført i regi av arbeidsgruppen. I 2009 ble bryggene i ytre og indre Gyarhavn utvidet og totalrenovert og i 2010 ble det bygget ny brygge i Skadbergvågen. Det er også satt ut et titalls griller, flere sittegrupper og ryddet skog. Tiltakene er finansiert med lokale sponsormidler og -rabatter, gavearbeid, tilskudd fra Rogaland fylkeskommune, fylkesmannen i Rogaland (Miljøverndepartementet), Dalane friluftsråd og Eigersund kommune. Båtforeningene har i tillegg utført et imponerende dugnadsarbeid.