Det er dermed totalt registrert 16 tilfeller av Covid-19 i Eigersund kommune. Siste positive prøve (nr. 15) ble registrert 25. august 2020.