Tiltaket er delvis finansiert av Rogaland fylkeskommune som etter søknad dekker 50 % av kostnadene.                                                                                                             

I første omgang er det de mest kritiske strekkene hvor det gamle gjerde er i dårligst forfatning som blir prioritert. I år er det planlagt å bytte ut gjerde på 3 strekinger som til sammen utgjør ca 280 meter. Denne delen skal stå klart i god tid før Nordsjørittet, som går av stabelen 14. juni. Planen er å fornye gjerdene etappevis over flere år.

Systemsikring har fått oppdraget med fornying av sikkerhetsgjerdene. på bildene er de godt i gang med å sette opp nytt gjerde i den første bakken.

nytt-gjerde-på-vei-til-Hellvik.jpg