I det nye systemet blir, for Eigersunds vedkommende, høydene ca. 10 cm. lavere i NN2000 enn det som var oppgitt i NN1954. For all bygge- og anleggsvirksomhet er det viktig å være klar over og å forholde seg til denne endringen.

Bildet viser endringene i Eigersund fra NN1954 til NN2000 i centimeter.

Kart-høydesystem.jpg

Relaterte lenker