Da det ved innkjørselen til Museumsveien på Slettebø tidligere har vært ulykker knyttet til påkjørsler av ventende trafikk, var det et krav om at krysset måtte oppgraderes før det kunne fortettes med nye boliger på Slettebø.

Eigersund kommune har hatt ansvar for å få utarbeidet planer for krysset og har stått som byggherre. Statens vegvesen er vegeier av Rv42. I tillegg til selve krysset, har det også blitt opparbeidet en parkeringsplass for rundt 32 biler, samt bussholdeplass.