Årets første Nytt og Nyttig i Dalane hadde bla følgende programpost: "Lars Kolnes, tidligere rådmann i Hå. Eigersund var raskt på ballen og fikk ham med på oppgaven å sette sammen en ny havneorganisasjon som også skal selge tomter og lokke turister. Hvordan tenker Lars når han går til den oppgaven?"

Kolnes orienterte også om fremdriften for det nye foretaket og om prosessen på vedtektene for foretaket som i dag ble sendt ut på formell høring. Han kunne også informere om at vedtektene vil bli lagt ut til høring på kommunens nettsider med mulighet for alle interesserte til komme med høringsuttalelser. (Dette skjer i løpet av torsdag 30. jan i egen artikkel. Du kan lese høringsskrivet og forslaget til nye vedtekter her.) Kolnes fikk også spørsmål fra salen om det nye foretaket ville påse at "havnekassen" ble holdt adskilt slik som havne- og farvannsloven krever. Han kunne forsikre om at det selvsagt ikke ville finne sted noen kryssfinansiering da dette er i strid med norsk lov. (Dette er for øvrig presisert i forslaget til vedtektene for det nye foretaket, noe som strengt tatt ikke er nødvendig all den tid dette som tidligere nevnt er et krav i henhold til lovverket.)

De ca 120 fremmøtte fikk også høre egersunderen Ove Nodland foretelle om sin nærkontakt med kinesisk næringsliv gjennom nærmere 20 år. Han har drevet stålverk og bygd opp næringsområder, blitt æresborger og fått svært god kontakt med kinesisk styre og stell. Nå er han den forlengete arm til en Hong Kong-basert kineser som kjøpte den norskfinansierte næringsparken han var med og bygde opp.

Andre gjester var Aud Torunn Tronerud som har arbeidet 40 år i DNB Egersund der hun nå er banksjef, og hun fikk bla spørsmål om hvordan det er å lede en storbank i en småby, og om hvordan det er å møte gode og vonde dager. Sist ut var Arild Hovland som kunne foretelle om hvordan han vil ta i mot nye muligheter innen vindkraft. Et lokalt selskap med danske medspillere vil bygge seg opp og tilby vindkraftutbyggere sertifiserte servicefolk.

Det ble også tid til en orientering om spennende planer for utvikling av Grand Hotel og mulig bruk av postens lokaler på Torget, samt til musikalske innslag.

Ordfører Leif Erik Egaas roser Næringsforeningen i Stavanger-regionen ved Johan Aakre for det arbeidet som legges ned i Nytt og nyttig-arrangementene som har blitt en populær møteplass for næringslivet og ikke minst både viktig og nyttig også for kommunens politiske og administrative ledelse. Dette er også en viktig møteplass og arena for nyttverksbygging ikke bare for Eigersund, men for hele Dalane. Han oppfordrer alle i næringslivet til å benytte seg av denne møteplassen.