Eigersund kommune skal i denne omgang gå til anskaffelse av nytt pasientvarslingsanlegg med tilhørende trygghetsteknologi for tjenestebrukere og ansatte på alle institusjoner og bo- og servicesentrene. Anskaffelsen omfatter også å skifte ut dagens dørlåser hos hjemmeboende til elektroniske dørlåser.

Dette vil være et ledd i å utvide og utvikle et mer helhetlig tjenestetilbud innen helse og omsorg med utstrakt bruk av velferdsteknologi, og er et viktig tiltak for å sikre våre innbyggere gode og fremtidsrettede tjenester.