Kloakken på Helleland har nå fått en ny stasjon med ny-moderne rensemetoder.

Renseanlegget fra utsidenI planleggingen har en tatt med seg erfaring fra de to andre nye renseanleggene i Trosavig på Hellvik og på Ytstebrød. Produksjonsprosessen foregår med kjemisk fellingsanlegg med grovsil. For Hellelands innbyggere betyr dette minimalt med lukt og det eneste en kan se på utsiden er et rundt barkfilter. Ellers er det ikke mye som minner om et renseanlegg utenfra.

Inne i bygget blir rå kloakk kjørt i en silskrue som tar ut alle partikler som er 3 millimeter eller større før resten renner videre til kjemisk felling.

Ligger på et flomutsatt område

Dette er et flomutsatt område, derfor er det nye renseanlegget flyttet lenger fra elva opp på en høyde på Birkeland. Flom har vi erfaring med, og det nye bygget og anlegget skal tåle en 200-årsflom greit.

Det gamle bygget blir nå revet

Gammelt byggLike ved Bens cafe, ved innkjørselen til Birkeland har det gamle renseanlegget stått siden 1984. Det anonyme grønne huset har nå gjort sin jobb. Dette hadde for liten kapasitet og var utslitt.

Relaterte lenker                                

Kum utenfor renseanlegg