Den nye utgaven av sjøkart nummer 467 ble trykt 31. mars i et opplag på 100 stykk. 
Tidligere utgave av kartet fra 1977 er nå ugyldig.

Sjøkart nummer 467 inngår i Kartverkets havnekartserie og er i målestokk 1:20 000. Egersund, Sirevåg og Hellvik dekkes av spesialer i målestokk 1:10 000. Sjøkartet dekker Egersundsområdet fra Svåholmen i sør til Sirevåg i nord.

Endringer i denne utgaven

Det er foretatt ny sjømåling i hele kartet med multistråle-ekkolodd, noe som medfører at dybdeinformasjonen er forbedret og vises mer detaljert i kartet.

Noen stedsnavn er endret etter opplysninger hentet fra Sentralt stedsnavnsregister (SSR). Sjøkartet har fått ny layout og fremstår som mer internasjonalt i utformingen.

Kartet er oppdatert med hensyn til alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartet ble trykt, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartet oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Relaterte lenker

Kartverket