Dette er det andre tilfellet av fugleinfluensa vi har fått melding om. Med vår beliggenhet, er vi definert som et høyrisikoområdene for fugleinfluensa. Disse områdene er definert som høyrisikoområder:

  • Trøndelag
  • Møre og Romsdal
  • Vestland
  • Rogaland
  • Agder
  • Vestfold og Telemark
  • Viken
  • Oslo
  • Innlandet

Meld fra til Mattilsynet om døde fugler

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:


Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men, ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne artene uten synlig dødsårsak bør det lokale Mattilsynet kontaktes på tlf. 22 40 00 00.

Av hensyn til generell smittefare skal man unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og/eller døde fugler. 

Du kan lese mer om fugleinfluensa på Mattilsynets temaside for dette. Her finner du bla "Spørsmål og svar - fugleinfluensa" og "Smittevernråd til hobbyfjørfehold" for å nevne noe.

Mer informasjon

Veterinærinstituttet: Aviær influensa (AI)
Folkehelseinstituttet: Fugleinfluensa