Vannbassengan blir mye brukt gjennom uka, både på dagtid og kveld. En av brukerne av området rundt Låvaberget er Dalane friluftsråd som arrangerer «friluftskveld for alle» her annenhver onsdag. Her tilrettelegges det for at folk flest kan få oppleve sosialt felleskap ute i naturen. En møteplass hvor en treffes rundt et bål med noe mat, kaffe og drøs.

Gjennom dagen ser en også ofte barnehager og skoler her. Pensjonister bruker stiene på dagtid mens barnefamilier, turgåere og mosjonister tar i bruk området på kveldstid. Med ett nytt toalett ved Låvaberget vil bruken bli mer tilrettelagt og enklere.

Egersund Skog- og Treplantingsselskap har arbeidet på dugnad i området siden slutten av 1800-tallet og er i dag fortsatt en viktig og god samarbeidspartner for Eigersund kommune i prosjekter som dette.

Relaterte lenker