Dette er et nyttig hjelpemiddel for å se utviklingen i sykkelbruken. Tallene vi får tilgang til viser gjennomsnittlig antall passeringer per døgn i den respektive måneden. I juni var det gjennomsnittlig 187 og 305 personer som syklet over registreringspunktet per dag ved henholdsvis Eigerøy bro og Årstaddalen.

Bildet viser registreringspunktet langs Jernbaneveien.

Sykkelregistreringspunktene har vært i drift i ett år, og vi kan nå fremover sammenligne med fjoråret og se utviklingen år for år. Vi kan også se svingninger mellom ulike årstider. Informasjonen vi får kan også være nyttig  som indikasjon på behov for tilrettelegging  og ved prioriteringer av tiltak.

I Eigersund har vi også sykkelregistreringspunkt på Slettebø og Jernbaneveien. På grunn av tekniske problem har ikke disse blitt godkjent enda, men det jobbes med å ordne dette så snart som mulig.

 

Relaterte lenker

Trafikkregistreringer hos Vegvesen.no

 

Statistikk fra Vegvesen.no

Sykling i Årstadgaten

Sykling Eigerøy bro