Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder kun i områder med mer enn 50 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Det vises til varsom.no/jordskred for mer info. Det er også sendt ut et obs varsel for Rogaland av Met som ligger på yr.no.