Dette kan ha flere årsaker, men en av årsakene er sansynligvis at befolkningen i en lang periode har hatt mindre «smittetrykk» fra vanlige infeksjoner (primært luftveisinfeksjoner) på grunn av diverse «corona» tiltak. Med andre ord – de infeksjoner som vi alle møter, kommer nå på en gang og er ikke jevnt fordelt over tid slik som tidligere. Derfor blir mange syke på samme tidspunkt.

Dette er sansynligvis en del av «normaliseringen» av samfunnet etter corona, som vi må igjennom.

Råd:

  • Hvis man er syk med feber og og andre symptomer på infeksjon, bli hjemme til man er frisk.
  • Hvis eksempelvis barnehagebarn «går fra den ene infeksjon til den neste» bør man vurdere om de kan bli hjemme et par dager ekstra, slik at de blir bedre rustet til å møte den neste exponering. Dette er ikke enkelt for for mange, da «samfunnet» selvfølgelig gjerne vil ha flest mulig tilbake på jobb hurtigst muligt (altså foreldre som må bli hjemme og passe syke barn).
  • Vedvarende fokus på god håndhygiene og rengjøring på overflater både i barnehager, skoler og også i det enkelte hjem.

Se flytskjema fra FHI på deres nettside om dette. Skjemaet finnes også på engelsk. Flytskjema for hva du skal gjøre ved nyoppståtte  luftveisinfeksjoner. Skjemaet gjelder for alle, også de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 tidligere.