Økt vannføring kan også føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser.

Varsom.no anbefaler samtidig at en holder seg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Vi minner også om at rør som nå tiner som kan lekke, så hold et ekstra øye med dette.

Relaterte lenker