På det nåværende tidspunkt, lørdag 14.11.2015, er det ikke signert noen avtale (ei heller noen intensjonsavtale) mellom UDI og Aker Solutions. UDI og Aker Solutions arbeider som kjent med en avtale og kommunen vil bli informert så fort det noe å informere om.

Dette gjør at det pr. i dag heller ikke er klart hva som eventuelt er behovet, og vi ber derfor om at det ikke settes i gang noen innsamlingsaksjoner av f.eks klær, leker m.m. 

Dersom og når det eventuelt blir aktuelt å etablere et mottak, vil kommunen selvsagt bidra og vil være aktive i å koordinere tilbud og fritidsaktiviteter for asylsøkere i kommunen. Og det er kulturkontoret som i kommunen vil være kontaktpunktet og stå for kommunens koordineringen og kontakt med frivillige, lag og organisasjoner som ønsker å bidra på ulikt vis. Dette vil selvfølgelig skje i nært samarbeid med den operatør som eventuelt etablerer og drifter et mottak. 

På kulturkontoret er det kulturkonsulent Kari Reianes Spangen som er kommunens kontaktperson. 

Dersom du eller ditt lag eller organisasjon ønsker å bidra, setter vi stor pris på om du sender en e-post til kulturkonsulent Kari Reianes Spangen og forteller om hva du/dere kan/ønsker å bidra med. Hennes e-postadresse er: kari.reianes.spangen@eigersund.kommune.no

Når et eventult mottak er etablert, vil det komme ut mer informasjon om hva som er behovet og mer konkret hvordan du eller dine kan være med på å bidra.