Det har vært nedsatt ei arbeidsgruppe som har revidert skjemaet. Hvis du har Innspill eller kommentarer til skjemaet send dette til sigrund.berge.midbroed@eigersund.kommune.no innen18. mars.

Denne høringen er også sendt til

  • Ledere i helse og omsorg
  • Forvaltningsenheten
  • Leder av felles brukerutvalg
  • Leder av ungdomsrådet
  • Leder av veiledningstorget
  • Avdeling for kommunikasjon
  • Leder NFU
  • Leder for Dalane demensforening

Skjemaet gjøres også her tilgjengelig på våre hjemmeside med mulighet for innspill.

Relaterte lenker