Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Eigersund kommune er lagt inn under den kommunale korttidsavdelingen 2 vest. Avdelingen gir ellers tilbud om ulike typer korttidsopphold og er fysisk lokalisert i 2.etasje i sykehusbygningen på Lagård. Bygget rommer ellers Lagård Sykehjem, helseforetakets ulike poliklinikker, Dalane legevakt og flere privatpraktiserende fastleger og spesialister.

Det er den medisinskfaglige vurderingen som er bestemmende for hva slags helsehjelp en pasient skal ha, og hvor denne helsehjelpen skal ytes. Det vil være fastlege/legevaktslege som kan legge pasienter inn i de kommunale øyeblikkelig hjelp sengene.