Det har vært en del etterspørsel om når vi åpner, og nå kan vi endelig ønske velkommen til bassenget i Egersundshallen igjen.

Nye tider og nye regler

Nytt er det at en nå har delt opp åpningstiden i puljer hver time. Det betyr at en må møte opp presis og være ferdig i garderoben når tiden er over. Dette for at våre vakter skal rekke å rengjøre kontaktflatene i garderobene.

Vi har satt et maks antall på 25 besøkende for hver pulje. Også dette for å redusere smitterisiko.

Registrering

Som ved andre arrangement vil alle deltakere bli bedt om å registrere seg ved ankomst med telefonnummer og navn. Blir det et problem fremover at det møter opp flere på svømming enn tillatt personer vil en starte med registrering via nett og app.

Tider for bading

Merk at badingen nå er lagt opp i puljer, og at en må komme til sin pulje presis. Hver badepulje er på 45 minutter etterfulgt av et kvarters pause.

Tirsdag

07:00 - 07:45 Morgenbading
15:00 - 15:45 Pensjonistbading
16:00 - 16:45  Familiebading
17:00 - 17:45  Familiebading
18:00 - 18:45  Familiebading
19:00 - 19:45 Voksenbading
20:00 - 20:45 Voksenbading

Onsdag

19:30 - 20:15 Voksenbading
20:30 - 21:15 Voksenbading

Fredag

07:00 - 07:45 Morgenbading
16:00 - 16:45  Familiebading
17:00 - 17:45  Familiebading
18:00 - 18:45  Familiebading
19:00 - 19:45 Voksenbading
19:00 - 19:45 Voksenbading
20:00 - 20:45 Voksenbading

Lørdag

Familiebading på lørdager foregår mellom 15. september og 15. mai

12:00 - 12:45  Familiebading
13:00 - 13:45  Familiebading
14:00 - 14:45  Familiebading

Priser for bading

 • Voksne kr 60,-
 • Barn og unge kr. 20,-
 • Familie - kr. 120,-
 • Honnør - kr 30,-
 • Klippekort 10 klipp voksne - 500,-
 • Klippekort 10 klipp barn og unge- kr 140,-
 • Klippekort 10 klipp honnør - kr. 200,-
 • Halvårskort familie - kr 2800,-
 • Halvårskort voksne - kr 1400,-
 • Halvårskort barn og unge - kr 700,-
 • Halvårskort honnør - kr 700,-