Ønsker du å holde oversikten over relaterte nyheter, kan du klikke liker på Facebooksiden til Egersundshallen.