Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn i Veiledningstorget, Nytorget 9, og på Fylkesmannen i Rogaland sin internettside www.fylkesmannen.no/rogaland under "Høyringar". 

Uttaler fra interesserte sendes Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger, eller fmropost@fylkesmannen.no innen 4 uker fra kunngjøringstidspunktet, 10. juli.

Relaterte dokumenter: