I Dalane er det i dag 65 fosterhjem. De gjør en kjempeviktig jobb! Men de siste årene er det stadig flere barn som trenger et nytt hjem. Derfor trengs det også enda flere fosterhjem. 

De aller fleste fosterforeldre trives godt med oppdraget sitt. Faktisk så anbefaler 8 av 10 fosterforeldre i Sør-Rogaland andre å ta imot et fosterbarn (Fosterhjemsundersøkelsen i Rogaland i 2013). På spørsmål om hvorfor de kommer med denne anbefalingen, var det to begrunnelser de aller fleste krysset av for: «Gleden ved å se positiv endring hos barnet» (99 prosent*) og «berikende å hjelpe et fosterbarn» (96 prosent). Veldig mange krysset også av for «utviklende for egne barn».

Heldigvis har barn som er i en vanskelig situasjon en medspillere i Dalane. EIK vil i høst, sammen med Bufetat og de fire kommunene i Dalane, arbeide for å rekruttere flere fosterforeldre her.

Hvem er barna som trenger fosterhjem?

  • De har mange gode egenskaper, men trenger hjelp til å utvikle de
  • Barna har de samme behov som alle barn har
  • Likevel har mange av barna med seg noe ekstra i ryggsekken sin. De trenger hjelp til å gjøre sekken lettere å bære
  • De er i alderen 0-17 år

Som fostermor eller fosterfar er du med og bestemmer hvilket barn som passer hos deg.

Er tanken om å bli fosterhjem ny for deg? Eller har du tenkt på dette i flere år? Vi vil gjerne hjelpe deg å finne ut om dette kan være noe for deg.

Vi kan treffes hjemme hos deg, gjerne på ettermiddag eller kveld, eller på vårt kontor.

Informasjonsmøte

Velkommen også til vårt informasjonsmøte "dette er min historie", torsdag 16. oktober kl. 19.00 på Grand Hotell i Egersund

Her vil du få høre de personlige historiene til en fosterforelder fra Dalane, et fosterbarn og en biologisk forelder. Du vil også få informasjon om hva som skal til for å bli fosterhjem, hvilken godtgjørelse, veiledning og oppfølging som blir gitt og hvilke barn som nå venter på fosterhjem.

Relaterte dokumenter

Relaterte lenker