Frivilligsentralen, diakon og miljøterapeut i flyktningetjenesten har sammen jobben som koordinatorer, og kobler venner. Målet er å koble vennepar; så vi vil samle egersundere med norsk bakgrunn og egersundere med innvandrerbakgrunn.

Forventninger til vennene

  • - Møtes 6 ganger (2 ganger er felles for alle; første og siste møte)
  • - Minimum 1 time hver gang
  • - vennene har ansvar for 2 møter/aktiviteter hver
  • - En gjør avtale fra gang til gang – eller en planlegger alt på en gang
  • - Oppstart (felles møte) 21. november
  • - Avslutning i februar

Okka venn er et «vinn-vinn» prosjekt som gir alle deltakerne mulighet til å lære noe nytt om kultur, språk og likheter. Vi tror personlige møter er viktig for lokalsamfunnet, og vi vet at alle trenger gode nettverk.

Kontakt

Dersom du lurer på noe, eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss.