Statsråden har følge av stortingsrepresentant Iselin Nybø (V), politisk rådgiver Elnar Remi Holmen (FrP) OED, avdelingsdirektør/ansvarlig for flom og skred i OED Lars Christian Sæther, samt regionssjef region Sør Anne Catrine Sverdrup og distriktsingeniør Svein Arne Jerstad fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

Også de andre ordførerne i Dalane vil gi statsråden en kort orientering om deres utfordringer med flomsikring.

Følget vil bli møtt av politisk og administrativ ledelse i kommunen.

Bildet er fra statsrådens besøk 8. Desember 2015 etter ekstremværet Synne.

Kontaktperson for besøket er kommunalsjef informasjon Leif E Broch mobil 908 81 568