Oljefilmen kan en så langt se i utløpet av Bjerkreimselva langs land mot Eie. 

Her i nærheten er det et utløp fra den kommunale pumpestasjonen, og det ser ut som om det kommer derfra. Det betyr at oljen kan ha blandet seg med regnvann og gått i avløpet for overvann.