Kommunen kan stille krav til avløpsvann fra nærings- og industrivirksomheter, uansett hvem som er forurensningsmyndighet. Påslipp til kommunens avløpsnett reguleres gjennom påslippstillatelse. Søknad om dette sendes kommunen.

Mer informasjon om dette finner du under tjenester A-Å.