Rogaland brann og redning IKS er vertsbrannvesen for IUA Sør-Rogaland som holdt øvelsen. 18 kommuner sør for Boknafjorden har gått sammen og formålet med er å ivareta kommunenes plikt til å ha en interkommunal beredskap mot akutt forurensning.

Øvelsen på Eigerøy var lagt til Samslått hvor et tenkt oljesøl var lagt til strandkanten. Her ble mannskap og utstyr testet i godværet.

Ved akutt forurensning på land vil konsekvensene være at kjemikalier og oljeprodukter forurenser slik at flora og fauna tar skade. Ved forurensning på sjø vil oljen og andre kjemikalier flyte på overflaten og bli spredd med strøm og vind. Slik vil fugler og dyr som oppholder seg i eller ved overflaten bli skadelidende.

Formålet med beredskapen mot akutt forurensning til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Oljevernøvelse-Eigerøy-mai-2018

Oljevernøvelse-Eigerøy-mai-2018

Oljevernøvelse-Eigerøy-mai-2018