Eigersund kommune er tildelt status som omstillingskommune fra 2017. Bakgrunnen er høy arbeidsledighet, næringssammensetning med en tydelig hjørnesteinsbedrift og regionale forhold som avstand til andre arbeidsmarkeder.

I søknaden begrunnet ordføreren omstillingsstatusen med at kommunen og regionen har tydelige utfordringer, og samtidig mange spennende muligheter. Mulighetskommunen Eigersund har fått 3 millioner kroner til prosjektet i 2017.

Kommunestyret er eier av omstillingsprosjektet, og Kommuneplanutvalget er satt som referansegruppe. Omstillingsstyret vil drive prosjektet ut fra kommunestyrets rammer, og vil ha et romslig mandat for prioriteringer og prosjekter. Stilling som prosjektleder (mulighetsutvikler) er utlyst med søknadsfrist 28.05.17, og det vil bli foretatt en ståstedsanalyse for å få kunnskapsgrunnlag for muligheter og utfordringer.

Hovedmålet er å øke antall arbeidsplasser og redusere ledigheten.

Trenger styremedlemmer

Cecilie Bruvik Kristensen, Bente Skåra Gunvaldsen, Leif Erik Egaas og Odd Stangeland er valgt som valgkomite for omstillingsstyret. Nå trenger vi innspill på kandidater!

Styret skal ledes av ordfører, og ha inntil 9 medlemmer. I tillegg kommer 1 representant for henholdsvis Rogaland fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Hvem ser vi etter?

  • Kvinner og menn
  • Spredning i alder
  • Spredning i bakgrunn og kompetanse
  • Personer som ønsker å bidra aktivt
  • Lagspillere

Fint om innspill på kandidater kan sendes ordfører Odd Stangeland innen 01.06.17 kl.12! Valgkomiteen vil ta kontakt med aktuelle personer, så det trengs ikke i forkant. Si noe om kandidatens alder, bosted, kompetanse og bakgrunn.