Her følger noen punkter fra Folkehelseinstituttet sin rapport. De komplette dokumentene kan du laste ned her.

Noen trekk fra Eigersund

Livskvalitet er temaet for folkehelseprofilen 2022.

Befolkning

  • I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i landet som helhet.

Oppvekst og levekår

  • Andelen som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt, er lavere enn i landet som helhet.
  • Andelen som gjennomfører videregående opplæring er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået.

Miljø, skader og ulykker

  • Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er svært eller litt fornøyde med lokalmiljøet, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået.

Helserelatert atferd

  • Andelen 17-åringer som oppgir at de trener sjeldnere enn ukentlig er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået

Helsetilstand

  • Andelen ungdomsskoleelever som har mange psykiske plager, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået.

Relaterte lenker