"Partene har den siste tiden hatt en positiv dialog gjennom uformelle samtaler.

Partene er imidlertid nå enige om å møtes i neste uke for å sondere muligheten for en løsning til det beste for alle berørte. Partene møter til slike sonderinger med et åpent sinn, og vil prinsipielt sondere alle alternative løsningsmuligheter. Dette innebærer at også muligheten for at Kvia kan gjenoppta arbeidet vil bli diskutert.

Partene har et felles ønske om å konkludere i løpet av uke 45."

****

Merknad:

  • Med partene menes Eigersund kommune og Kvia AS.
  • Dette innebærer at det på nåværende tidspunkt ikke blir ettersendt noen saksdokumenter jf. informasjon om dette på innkallingen til kommunestyret.