Oppdatert informasjon kl. 1645.

Fortsatt er ikke de tekniske problemene løst, men det går fremover. Det er fortsatt  uvisst når vi kan få ferdig resultatet.

 

Oppdatert informasjon kl. 1552.

Vi har fått løst noe og har kunnet bruke flere maskiner, men fortsatt er ikke de tekniske problemene løst. Det er derfor uvisst når vi kan få ferdig resultatet.

Dagbladet melder at det er ikke bare Eigersund kommune som har tekniske problemer.

 

Oppdatert informasjon kl. 1420.

Det har oppstått tekniske problemer som gjør at hver enkelt seddel krever mye etterarbeid (godkjenning) etter skanningen. Dette er tidkrevende. Vi er i kontakt med vår leverandør for å få løst problemet.

*******

Det jobbes for fullt med å få avsluttet fintelling og kjørt et valgoppgjør. Dette tar tid, men kl. 1200 nærmer vi oss.

Pga at det kan oppstå problemer underveis er det ikke mulig å gi noen eksakt informasjon om tidspunkt, men vil vil kalle sammen valgstyret så fort det nærmer seg.

Resultatet vil bli kunngjort på sidene våre.