Folk som skal gå tur til Støybingsvarden gjøres oppmerksomme på at veien går tett igjennom gårdstun, vis hensyn å kjør aktsomt. Snart starter beitesesongen og da blir det dyr på beite inn til p-plass. Det er derfor viktig at alle besøkende er nøye med å lukke grinder etter seg.

Støybingsvarden er en av Dalane friluftsråd sine toppturer i 2017. Kart og mer informasjon finner du på hjemmesidene til Dalane friluftsråd.