Ut fra dette bevilget politikerne penger over budsjettet slik at en kan påbegynne utbedringer. Første bru under utbedring er gangbruen over Lundeåne, Tyskerbruen. Dette er en mye brukt krysning både av barn og voksne og den har i lang tid hatt et svært dårlig rekkverk. Nytt rekkverk monteres i uke 12, og det forventes at arbeidet skal være avsluttet i begynnelsen av uke 13. Det vil være mulig å passere broen mens arbeidene pågår.

Det arbeides med en plan for videre prioritering av broene som skal utbedres.