Vi vil takke innbygerne og brukere av sentrum for å ha vist stor toleranse i anleggsperioden.