Veien vil i perioden bli helt stengt for trafikk, men fotgjengere og syklister vil få passere.

Vi regner med å bruke store deler av 2019 til dette prosjektet. Etter at seksjon vann og avløp er ferdig med alt det nedgravde, kommer seksjon Vei og utemiljø og ferdigstiller alt og klargjør for asfaltering.

Kart over motalaveien