På grunn av de siste dagers nedbør, og meterologenes prognoser fremover, har Eigersund brann og redning valgt å oppheve totalforbudet mot å gjøre opp ild utendørs.

Vi minner om at det er generell bålforbud fra 15. april til 15. september.

For arbeid som kan forårsake brann, kan det søkes om dispensasjon for hvert enkelt prosjekt.

Det er fremdeles tørt i skog og mark og det er store individuelle forskjeller, ta hensyn til dine lokale forhold. Dersom det ikke kommer regn de nærmeste dagene vil det være aktuelt å gjenninnføre totalforbudet.