Retten er hjemlet i sosialtjenestelovens § 17.

NAV kontoret i kommunen gir gratis råd og veiledning innen mange områder, blant annet:

  • Økonomi
  • Arbeid og aktivitet
  • Hjemme- og bosituasjon
  • Helse, psykisk, rus, avhengighetsproblematikk
  • Fritid
  • Bolig
  • Nettverk

Søknad

Du kan søke om tjenesten ved å henvende deg til NAV kontoret. Det er ikke utarbeidet egen søknadsskjema til formålet.

Vedtak om opplysning, råd og veiledning er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen i fylket.