Bortsett fra formannskapet, der valget ble gjennomført som forholdstallsvalg, ble øvrig valg gjennomført som avtalevalg. Avtalevalg innebærer at alle partiene er enige om en felles innstilling og kjønnskvoteringen (minimum 40%) beregnes ut i fra utvalget. Forholdstallsvalg innebærer at de enkelte partiene enten må stille egne lister eller gå sammen i en gruppering og kjønnskvoteringen beregnes ut i fra listen som stilles. Bestemmelsene finnes i kommunelovens § 36 - § 37 - § 38 a

Alle utvalg tilfredstiller lovens krav om kjønnskvotering.
 

Ordfører og varaordfører

Ordfører Odd Stangeland (AP)
Nestleder varaordfører Leif Erik Egaas (H)

Formannskap i perioden 2015 - 2019

Leder ordfører Odd Stangeland (AP)
Nestleder varaordfører Leif Erik Egaas (H)

Arbeiderpartiet
Odd Stangeland, Unn Therese Omdal, Frank Emil Moen    

1. Bente Gravdal
2. Roger Sæstad
3. Elin Adsen Kvåle
4. Siw Tollefsen
5. Anders Ege

Høyre
Leif Erik Egaas, Anja Hovland, Bjørn Carlsen    

1. Magnus Østebrød
2. Kjell Vidar Nygård
3. Arne Stapnes

Fremskrittspartiet
May Helen Hetland Ervik, Roald Eie    

1. Dag Rune Skaar
2. Cecilie Bruvik Kristensen
3. Ronny Hovland

Fellesliste Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre
Alf Tore Sæstad (KrF), John Mong (KrF), Ruth Evy Berglyd (SP)    

1. Tor Olav Gya (SP)
2. Bente S. Gunvaldsen (KrF)
3. Anette Hoås (V)
4. Kenneth Pedersen (KrF)
5. May Sissel Nodland (SP)

 

Levekårsutvalget perioden 2015 - 2019

Leder Bente Gravdal (AP)
Nestleder Magnus Østebrød (H)

Arbeiderpartiet
Bente Gravdal, Terje Vanglo, Elin Adsen Kvåle, Siw Tollefsen    

1. Elin Refsland
2. Mohamad Jamil Yasin
3. Åshild Bakken
4. Oddvin Andreassen
5. Alf Reidar Eik
6. Frank Emil Moen

Høyre
Magnus Østebrød, Arild Sleveland    

1. Sidsel M Salvesen
2. Anja Hovland
3. Erik Øgrey Pettersen
4. Heidi Blitzner

Fremskrittspartiet
Thorbjørn Aakre

1. Cecilie Bruvik Kristensen
2. Hanne Christine Berg
3. Ronny Hovland

Kristelig Folkeparti
Kenneth Pedersen, Bente Skåra Gunvaldsen    

1. Monica Iversen Steffensen
2. Tor Bernhard Sagland
3. Heidi Nilsen (V)
4. Rieko van Silfhout

Senterpartiet
May Sissel Nodland    

1. Sigmund Slettebø
3. Johan Egeland
3. Anita Stangeland

Sosialistisk Venstreparti
Kristin Fardal Hovland 
   
1. Martin Liland
2. June Stuen
3. Marit Synnøve Olsen

 

Plenteknisk utvalg i perioden 2015 - 2019

Leder Kjell Vidar Nygård (H)
Nestleder Roger Sæstad (AP)

Arbeiderpartiet
Roger Sæstad, Tove Helen Løyning, Anders Ege    

1. Anna Nodland
2. Oddvar Amundsen
3. Mirjam Mong-Olsen
4. Leif Espnes
5. Unn Therese Omdal.

Høyre
Kjell Vidar Nygård. Astrid H Robertson, Lilly Remme Brunel    

1. Tommy Gunvaldsen
2. Morten Garpestad
3. Camilla Litsheim Refsland
4. Anja Hovland
5. Arne Stapnes

Fremskrittspartiet
Dag Rune Skaar, Cecilie Bruvik Kristensen    

1. Roald Eie
2. May Helen Hetland Ervik
3. Jan Aksel Skadberg
4. Ronny Hovland

Kristelig Folkeparti
Per Arne Sandvold, Sølvi Ege  
 
1. Edmund Iversen
2. Lise Karin Lode
3. Tommy Hetland
4. Alf Tore Sæstad

Senterpartiet
Tor Olav Gya    

1. Ellen Marie Serigstad Ege
2. Ivar Tore Storhaug
3. Karl Inge Hyggen


Kontrollutvalg i perioden 2015 - 2019

Leder Hans Petter Helland (FrP)
Nestleder Liv Tone Øiumshaugen (H)

Medlemmer
Hans Petter Helland (FrP)
Liv Tone Øiumshaugen (H)
Gunhild Skåra (KrF)
Halvor Ø Thengs (SV)
Axel Seglem (V)    

Varamedlemmer i rekkefølge:
1. Anny Karin Egelandsdal (AP)
2. Svein Olav Tengesdal (SP)
3. Alf Håkon Hetland (FrP)
4. Lisbeth Kjos-Hansen (V)
5. Inghild Liland (AP)

 

Felles brukerutvalg i perioden 2015 - 2019

Leder Åshild Bakken (AP)
Nestleder *

Politisk oppnevnte medlemmer
Åshild Bakken (AP)
Hanne Christine Berg (FrP)   

1. Rieko van Silfhout (KrF)
2. Lilly Remme Brunel (H)

Seniorrepresentanter
May Rita Sleveland            
Marit Arnesen Mong        
**    
1. Olaug Noreide            
2. Judith Pedersen    
3. Inger Synnøve K. Karlsen

    
Representanter - brukere med nedsatt funksjonsevne
Edmund Iversen        
Beate Kydland
    
1. Arild Johnsen            
2. Mette Wersland

Representanter - flyktninger og innvandere
Yasin, Mohammed Jamil
Bujar Shehi
    
1. Akalp, Veli
2. Yrga Alem, Ghebreyohannes Habte    

*   Nestleder skal velges blant brukerrepresentantene.
** En mannlig representant vil bli oppnevnt av formannskapet. 
 

Administrasjonsutvalg i perioden 2015 - 2019

Leder ordfører Odd Stangeland (AP)
Nestleder varaordfører Leif Erik Egaas (H)

Politisk oppnevnte medlemmer/varamedlemmer (Oppnevnes av kommunestyret)
Odd Stangeland (AP)
Elin Adsen Kvåle (AP)
Leif Erik Egaas (H)
May Helen Hetland Ervik (FrP)
Bente Skåra Gunvaldsen (KrF)
Tor Olav Gya (SP)    

Varamedlemmer i rekkefølge
1. Camilla Litsheim Refsland (H)
2. Roger Rasmussen (SV)
3. Øyvind Misje (V)
4. Sophia Moruwat (AP)
5. Lilly Remme Brunel (H)
6. Bjørn Arild Amundsen (FrP)

I tillegg vil 3 medlemmer med varamedlemmer fra de ansattes organisasjoner bli oppnevnt av de ansattes organisasjoner.
 

Styret for Eigersund Næring og Havn KF

Odd Stangeland (AP) søkte om og fikk fritakt for vervet som leder for styret i Eigersund Næring og Havn KF.

Kommunestyret oppnevnte Leif Erik Egaas (H) som ny styreleder 2015 - 2019.
 

Gruppeledere i perioden 2015 – 2019

Partiene har gitt melding om at følgende er gruppeledere for det enkelte parti:

Arbeiderpartiet: Frank Emil Moen
Høyre: Bjørn Carlsen
Fremskrittspartiet: May Helen Hetland
Kristelig Folkeparti: Alf Tore Sæstad
Senterpartiet: Ruth Evy Berglyd
Sosialistisk Venstreparti: Halvor Ø. Thengs
Venstre: Anette Hoås