Kommunen ser behov for å utarbeide en gatebruksplan for Nyeveien, spesielt der gaten går gjennom det gamle boligområdet fra krysset Gamleveien/Nyeveien frem til og med «Skomakersvingen» (Sandersvingen).

Økt privatbilisme, boligfortetting med dertil økt trafikk, uønsket gjennomkjøring, skolevei og større kjøretøy setter trafikksikkerhet og trafikkflyt gjennom det smale gateløpet på prøve. Behovet for å utarbeide en gatebruksplan for Nyeveien ble derfor spilt inn i kommunens trafikksikkerhetsplan og det er i år bevilget fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler til å gjennomføre planarbeidet.

Arbeidet med Elveparken har lagt et tidspress på en avklaring av fremtidig arealbruk, samtidig som det også har fremskyndet arbeidet med å sanere det gamle VA-anlegget i veien. Dette gjør at arbeidet med gatebruksplanen startes opp parallelt med øvrige arbeider i området.

Kontakt

Eventuelle innspill eller spørsmål bes sendt innen 13 september til post@eigersund.kommune.no merket «Høringsinnspill opprusting av Nyeveien».

Relaterte lenker

Utskifting av ledningsnettet i Nyeveien

Relaterte dokumenter