Det vil i løpet av høsten bli arrangert en åpen dag for publikum hvor alle som ønsker vil bli invitert med inn i området og få se nærmere på det arbeidet som gjøres.

Lokasjon

Egersund vindkraftverk er plassert ved Åseheia og Kolldalsheia om lag 5 - 8 kilometer øst for Egersund sentrum. På kartet fremkommer prosjektlokasjon, samt turbinplasseringer med tilhørende veier. Kartet viser også de områder hvor det vil bli startet opp aktivitet primo august 2016. Klikk kartet for større versjon.

KART-Egersund-vindkraftverk-oppstart.jpg

Planlagt størrelse

Egersund vindkraftverk består av 33 vindmøller med 3,4 MW turbiner, og får en installert effekt 112,2 MW. Årlig produksjon vil ligge på ca. 395 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til ca. 20 000 husstander.

Byggestart

Planlagt byggestart for vegbygging er 1. august 2016. Hovedfokus vil da være etablering av riggområde med tilhørende adkomst til nordre del. Det vil også raskt bli aktivitet ved de øvrige adkomstene som fremkommer på kartet på forrige side. Spesielt gjelder dette adkomstene til søndre område.

Fremdriftsplan

I løpet av august vil riggområde være etablert med brakkerigg. Vegbyggingen vil holde på frem til april/mai 2017. Til dette tidspunktet skal også fundamenter og oppstillingsplasser ved turbinene være ferdigstilte.  

Turbinmontasjen starter primo mai 2017 og siste turbinkomponentene heises på plass i september 2017. Hele prosjektet skal være komplett innen utgangen av 2017.

Arbeidstider

Det legges opp til arbeid fra klokka 07:00 til 19:00 på hverdager, og fra 07:00 til 13:00 på lørdager. Entreprenør forventer at publikum ikke vil bli plaget av støy i arbeidstiden.

Trafikk

Økende trafikk på offentlige veier må påregnes innledningsvis grunnet mobilisering av anleggsmaskiner. Deretter vil det primært være personell som kjører til og fra anleggsstedene.

Turbintransporten vil skje fra mai 2017 og detaljene omkring dette vil avklares før dette.