Oppstart av klimaplan for Dalane

Eigersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund kommune skal utarbeide en felles klimaplan for Dalane. Arbeidet styres av en politisk styringsgruppe bestående av representanter fra alle Dalane-kommune og fra næringslivet. Planen utarbeides av en prosjektgruppe med medlemmer fra kommuneadministrasjonene, med sekretariat i Eigersund kommune. Sekretariatet ved Eigersund kommune, på vegne av Dalane-kommunene, varsler nå oppstart av planarbeidet. Planen skal utarbeides som en temaplan med handlingsdel.

Merknader

Frist for å komme med merknader til planarbeidet er 8. mars 2023. Merknader sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund, eller til epost post@eigersund.kommune.no

Relaterte dokumenter

Foto: Arne Ove Østebrøt