Anleggsarbeidet forsetter ut hele året. Vi stopper anleggsarbeidet i påskeuken og tar sommerferie fra uke 26 og til uke 34. I anleggstoppen legges ledningsgrøften igjen slik at veien er åpen for trafikk.

rundevollsveien2.jpg