Tilbudet er gratis, og dere kan bruke barnehagen så lenge dere vil innenfor åpningstidene.

For  mer informasjon se barnehagens nettside.