Det er 1036 registrerte deltakere, derav 442 som har registrert seg på TellTur ved hjelp av SMS eller data. Dette er en gledelig økning fra 2014 da det var 904 deltakere. Hele 225 (22%) av deltakerne er 12 år eller yngre, en økning fra 205 i 2014.

I år var det 22 turmål fordelt med fem i hver kommune. Eigersund og Lund hadde begge en tur med to mål. Samlet ga turene en unik mulighet til virkelig å oppleve det varierte landskapet som Dalane har å by på. Kontrastene er store og hver tur hadde noe nytt å by på, både når det gjelder utsikt og natur. 304 hadde vært på alle 22 turmålene.

Les hele artikkelen på nettsidene til Dalane Friluftsråd.