Styreleder for Frivilligsentralen Kåre Ingvar Helland holdt en kort tale der han sa at beliggenheten nå skule være på sitt beste og han var sikker på at de to ansatte Nina Løvø og Nina Solli ville ta seg av den frivillige biten.

En frivillighetssentral er en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta, hvor utviklingen styres av menneskene som er tilknyttet sentralen. det skal også være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger, lag og det offentlige i lokalmiljøet. Eigersund frivilligsentral styrer seg selv, men har inntekter fra stat og kommune. I dag er det om lag 400 frivillighetssentraler spredt over hele landet.

Det meldes i dag om et godt oppmøte på åpningen på Gruset.

Åpning-av-frivilligsentralen-DSC_0035.jpg

Åpning-av-frivilligsentralen-DSC_0040.jpg

Åpning-av-frivilligsentralen-DSC_0020.jpg

Åpning-av-frivilligsentralen-DSC_0048.jpg

Åpning-av-frivilligsentralen-DSC_0044.jpg